Igår presenterades Lighthouse 8. Det skedde just som vi har vant oss vid Lighthouse 7 (där det var flera stora förändringar mot Lighthouse 6) – och just innan det att Google ska låta Page Experience ta större plats i rankningsalgoritmerna.

Skillnaderna mellan Lighthouse 7 och Lighthouse 8 är mindre än tidigare. Det som framför allt skiljer är graderingen av slutbetyget. Alltså hur stor plats de olika värderingarna ska ta för det sammanlagda slutbetyget mellan 1 och 100.

Google skriver att de flesta sajter kommer att uppleva en ökning av betyget med uppemot 4 poäng. Märkligt nog kan jag bara se den ökningen på sajter som redan tidigare hade ett ganska bra Lighthouse-betyg, men som inte verkar ha arbetat särskilt aktivt med det.

Eftersom jag gillar att exemplifiera med politiska partier, så tar jag har MP som ett exempel. Deras förstasida hade redan tidigare ett ganska hyfsat, om än inte godkänt betyg på 56. Med Lighthouse 8 ökar det betyget till 59.

Det som har ändrats är att delbetygen för FCP, SI och TTI nu utgör en mindre del av slutbetyget (från 15 % till 10 %) medan TBT och CLS viktas in högre i slutbetyget. Hela 30 % av slutbetyget baseras nu på TBT och TBT viktas även hårdare. MP.se får alltså ett lägre TBT-score med samma snabba reaktion som tidigare. Värdet för CLS har också ökat i och med att det utgör 15 % av viktningen nu mot bara 5 % tidigare.
För LCP är allting oförändrat, vilket kanske inte är så konstigt, dels var det även tidigare ett av de viktigaste värdena för slutbetyget, dels finns mycket överlapp mellan LCP-värdet och FCP och SI..

Förstasidan på MP.se värderad med Lighthouse 8

Ovan, de aktuella viktingarna för MP.se i Lighthouse 8 och nedan de tidigare viktningarna i Lighthouse 6 och 7. Under bilden går jag igenom hur de individuella värdena har förändrats.

Förstasidan på MP.se värderad med Lighthouse 6/7

FCP viktas hårdare, så att där MPs 4361 ms gav dem betyget 42 tidigare får de nu bara 17. Det är en bra förändring tycker jag. FCP är viktigt. Sajter som dröjer över 3 sekunder innan de visar sitt innehåll ska inte kunna få toppoäng. Å andra sidan har även viktningen av FCP-betyget minskats, från 15 % till 10 % av totalbetyget. FCP är ett av de värden som drar ner slutbetyget för MP.se.

Speed-index-betyget är oförändrat, men viktningen har även här minskat så att Speed Index bara utgör 10 % av slutbetyget. Även här finns stora förbättringar att göra för MP, men de goda nyheterna är att om de fixar FCP så kommer de också att tjäna på det vad gäller SI.

LCP är oförändrat ett av de viktigaste värdena i Lighthouse. Men viktningen är oförändrad.

TTI-värdet är oförändrat men viktningen har, precis som för FCP och SI, sjunkit. Tiden till att en användare kan interagera med sidan ses fortfarande som väldigt viktig, men att man inte ökade viktningen av TTI utan istället på TBT tror jag är ett smart val, eftersom TBT i väldigt stor grad mäter “onödiga” script och processer som tar “onödigt” lång tid.

TBT har alltså blivit det viktigste värdet, med en ökning från 25 % av slutbetyget till 30 %. Det är klokt eftersom det inte ska löna sig att tvinga användaren att processa en massa onödigt långa script. Saker som kan cachas bör också cachas och kan serveras på andra sätt.

CLS är det värde som har ökat mest i viktningen av slutvärdet. Från 5 % till hela 15 % Det är tråkigt för sajter som har CLS-problem, men jag tror faktiskt, nu när jag har jobbat med dessa frågor ett tag, att det är ett bra val, som är bra för användarna. Saker ska inte hoppa omkring hej vilt på sidorna.