SEM – Google Ads

Annonsering genom Google Ads är en effektiv väg att nå de målgrupper som vi och våra kunder söker. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt att annonsera då man hela tiden kan utvärdera utfall, lägga till, ta bort och kalibrerar olika element i annonseringen. Man har total kontroll över kostnaden för att få besökare till webbplatsen och kostnaden för att få dessa besökare att konvertera.

Oftast tänker man på Google Ads  i form av textbaserad sökannonsering där textannonser exponeras i Googles sökresultat. Men Google Ads innefattar flera intressanta delar, t ex displayannonsering till “custom audicences och Google Shopping.

Kontakta oss