Analys och rapporter

Vi arbetar med analys av besökarbeteenden och trafik för att förstå hur vi ska öka antalet besökare till en webbplats eller förbättra konvertering på sajten.

Som hjälpmedel använder vi dels olika typer av rapportverktyg för sajtspecifika frågeställningar, dels verktyg för statistisk analys för segmentering av individer som besöker webbplatsen (scoring).

Analyser av trafik syftar till att förstå hur antalet besökare från olika källor utvecklas. Det kan t.ex. handla om uppföljning av åtgärder som har genomförts för att öka synlighet i sök eller uppföljning av annonskampanjer.

Beteendeanalyser kan ha olika syften:

 • Att skapa en grund för utveckling av webbplatsens struktur
 • Att segmentera besökare, t.ex. att identifiera vilka som är benägna att bli kunder och vilka som inte är det på kort sikt
 • Att konkret ringa in svaga länkar i konverteringskedjan.
 • Att göra datainsamling och segmentering av besökare som en grund för försäljning av kunddata
 • Att genomföra analys av enskilda besökares benägenhet att agera på annonser med ett visst innehåll på en viss plats

Exempel på verktyg

Exempel på verktyg som vi använder för analyser och rapporter är:

 • Google Analytics (standard och 360)
 • Google Search Console
 • Google Tag Manager
 • Google Ads
 • Facebook Analytics
 • AWR Cloud
 • SEMrush
 • Data Studio
 • Rank Tracker
 • WebSite Auditor

Kontakta oss