Åtgärdsprogram

Det finns flera steg i ett åtgärdsprogram. Vilka prioriteringar som ska göras och var tyngdpunkten ska ligga beror på företagets nuläge vilket, vi ser i konverteringsanalysen.

Första exemplet är att göra en plan för att åtgärda svaga länkar i konverteringskedjan. Detta i ett läge där en tillfredsställande andel av besökarna påbörjar en konvertering. Analysen kan visa att det finns uppenbara fel, t.ex. punkter i kedjan där alltför stor andel av de som har påbörjat konvertering hoppar av. En plan skapas då för att åtgärda dessa svaga punkter – initialt enligt best practice och därefter genom en metodik med konverteringstester.

Andra exemplet är ett läge där alltför få av besökarna påbörjar en konvertering. Analysen kommer visa om det finns hinder, t.ex. att call to action är dolda och svåra att hitta, är underdimensionerade, är felplacerade etc. En plan skapas då för att åtgärda detta – även här initialt enligt best practice och därefter genom en metodik med konverteringstester.

Oavsett nuläge och hur planen för ett åtgärdsprogram läggs upp är det viktigt att föra över grundläggande kunskaper om området till företaget. Vi utbildar tidigt i arbetet medarbetare i företaget vilket kan vara redaktörer, projektledare, utvecklare etc. Genom att ha en utbildning så skapar vi förståelse för de olika mekanismerna och det gör att vi har en gemensam grund när vi tillsammans bestämmer åtgärdsprogrammets prioriteringar.

Kontakta oss