Behålla kunder

Många företag fokuserar på att hela tiden skaffa nya kunder genom att få mer trafik till webbplatsen, t.ex. genom SEO eller sökannonsering och genom att öka konvertering på sajten.

Men lika viktigt eller ännu viktigare är det att behålla och utveckla de kunder man redan har. Generellt är det en lättare insats att säkra upp en kundrelation och behålla kunden och till och med öka kundens engagemang i företaget, än att skaffa en ny kund.

Detta beror så klart på vilken bransch det handlar om. I prenumerationsliknande tjänster är detta självklart. Vi vill behålla våra kunder (och samtidigt skaffa fler). Det kan gälla inom media, men också försäkring och finans där människor betalar årspremier eller har ett löpande lån. Det kan också handla om tjänster eller produkter som hela tiden köps på nytt, som förbrukningsmaterial m.m.

En del målgrupper är medvetna om att det finns möjligheter att byta leverantör och som företag är man alltid utsatt för denna risk. Då gäller det att föregripa detta genom att etablera och behålla en bra relation till kunden och ibland genom att ha priser som är konkurrenskraftiga. Men det gäller också att försöka ringa in målgrupper som är extra benägna att byta leverantör.

De flesta kunder hos ett företag kommer sannolikt att stanna kvar under kommande period. Men det finns alltid de som är beredda att titta på konkurrenter. Det är då viktigt att försöka bli medveten om vilka dessa kunder är genom att följa olika beteenden. Exempelvis hur kundens köpbeteende ser ut, hur ofta en kund tar kontakt med företaget och när i tiden detta skedde senast. Det finns också punkter då risken för avhopp naturligt ökar. Exempel är förnyelse av en försäkring, byte av bostad, utökning i familjen etc.

Med hjälp av avhoppsanalys kan vi ringa in de målgrupper som har större benägenhet att byta leverantör och på så sätt kunna rikta kommunikation till dessa.

Kontakta oss