Målgruppssegmentering

Med hjälp av målgruppsanalyser får vi fram information som är gemensam för de kunder som hoppar av relationen.

Vi kan då använda denna information för att ringa in  vilka av våra nuvarande kunder som har motsvarande beteende nu, innan de eventuellt väljer att säga upp.

Det kommer sannolikt inte bara finnas en homogen grupp som identifieras som avhoppsbenägna. Det kan finnas flera delgrupper som sinsemellan har liknande beteende, men där grupperna skiljer sig åt. Detta är viktigt att förstå för att kunna differentiera kommunikation till delmålgrupperna.

Kontakta oss