Konverteringstester

När en plan med första hypoteser enligt best practice är uppsatt börjar det löpande arbetet med konvertering.

Förutom ren uppföljning av utfallet i förhållande till hur det har fungerat tidigare, är det viktigt att hela tiden förbättra konvertering och att utmana de hypoteser som finns.

Ett vanligt sätt att göra detta är att arbeta med A-B-tester. Det innebär att man skapar en alternativ kommunikation, t ex i form av ändrade grafiska element eller innehåll och skapar en parallell sida med detta ändrade innehåll.

Man gör sedan en uppsättning så att denna nya version av sidan visas för en viss del av besökarna, t.ex hälften, och att den andra delen av besökarna når den gamla sidan. På så sätt kan man efter en tid jämföra utfallet i de två grupperna och få en bild av om den nya versionen fungerar bättre.

Visar det sig att det är så, ändras innehållet på webbplatsen. Sedan fortsätter arbetet genom att på nytt utmana den befintliga kommunikationen med nya tester.

Arbetsgången blir då:

  • Skapa plan för A-B-tester.
  • Definition av varje enskild test.
  • Förslag på utformning av text- och bildelement att utmana med.
  • Uppsättning av Google Optimizer för att lägga upp sidan med nytt innehåll.
  • Uppföljning.
  • Slutsatser inför nästa test enligt plan.

Kontakta oss