Konvertering

Parallellt med att öka trafik till en webbplats är det viktigt att också säkra upp att konvertering fungerar bra för de besökare som redan kommer till sajten. I många fall finns det en historik att utgå från för att kunna bedöma hur konvertering fungerar, att kunna ringa in vilka besökare som är konverteringsbenägna och vilka eventuella hinder som finns för konvertering.

Om det inte finns definierade mål eller någon målspårning måste vi börja med att tillsammans med företaget ta fram det.

Första steget är att få en förståelse för vilka tjänster/tjänsteområden eller produkter/produktområden som dels är prioriterade för företaget,  dels också har störst chans att leda till konvertering. I vissa fall kan det handla om att vissa mindre prioriterade instegsprodukter är den bästa och kanske t.o.m enda vägen för att leda in en ny kund till köp eller samarbete.

Det kan även vara konverteringar som inte är direkta transaktioner som är dem vi initialt strävar efter på sajten. Detta avgörs av vilken typ av verksamhet som ett företag eller en organisation bedriver. Interaktion från besökarna, som att ladda ned produktblad, göra  intresseanmälningar eller fylla i frågeformulär och registrering för nyhetsbrev, är exempel på det. Den typen av “mjuka” konverteringar kan också för vissa verksamheter vara nödvändiga som ett första steg för att senare leda till affär i form av en transaktion.

När den här analysen är klar definierar vi de mål och händelser som ska mätas på webbplatsen, t.ex. genom Google Analytics. Det handlar både om slutmål för en transaktion och delmål och händelser på vägen dit. Därefter implementeras målspårning på webbplatsen. Beroende på vilka verktyg som företaget redan har tillgång till, så kan vi använda exempelvis Google Tag Manager. Vi kan givetvis hjälpa till med uppsättning av verktyg om det skulle behövas.

Kontakta oss