Konverteringsanalys

Parallellt med ett pågående arbete med att definiera och sätta upp mål och händelser, inleder vi en konverteringsanalys.

Om det finns en korrekt målspårning sedan tidigare tittar vi på det historiska utfallet – besökare som har konverterat eller inte har konverterat på webbplatsen.

Vi går igenom olika frågor:

  • Vad utmärker de besökare som konverterar när det gäller beteenden på webbplatsen?
  • Hur är förhållandet mellan de som påbörjar avslut och de som faktiskt avslutar? Finns gemensamma nämnare (beteenden, källa), som vi kan lära oss av? Sker avhopp vid någon viss punkt?
  • Hur beter sig de som konverterar (eller påbörjar konvertering) på sajten före avslut? Finns det gemensamma beteenden som att man tittar runt kontra går direkt på avslut? Återkommande kontra nya besökare?
  • Hur kommer de som konverterar (eller påbörjar konvertering) in på sajten? Vilka målsidor börjar de på generellt och fördelat på olika kanaler?
  • Vilka källor kommer de som konverterar (eller påbörjar konvertering) från? Kommer de via sök, via hänvisning eller kommer de direkt? Vi försöker hitta mönster när det gäller konverteringsbenägenhet, men också när det gäller eventuella hinder för konvertering.
  • Hur ser sökbeteendet i Google ut hos de besökare som kommer den vägen och som konverterar? Finns det sökningar 
som är mer frekventa hos dem som genomför köp? Finns det en skillnad på generella sökningar i förhållande till produktspecifika sökningar?

Utöver analys av data gör vi realtidsmätning av besökares beteenden med hjälp av t.ex. HotJar.

När vi har fått dessa frågor besvarade och har sammanställt en plan, sätter vi upp ett åtgärdsprogram.

Kontakta oss