Custom Audiences

En annan form av displayannonsering som är viktig att lyfta är annonsering riktad till s.k. custom audiences.

Tekniken för annonseringen är densamma som för remarketing, d.v.s. att vi exponerar annonser på avsett utrymme på de webbplatser som ingår i Googles annonsnätverk.

Men en skillnad och en sak som gör att detta är ett komplement till andra former av annonsering i Google Ads, är vi i det här fallet definierar målgrupper som vi vill nå. Men då inte bara när de söker på Google (vilket vi fångar genom textannonsering).

När vi jobbar med custom audiences gör vi en kartläggning av målgrupper där hypotesen är att de har ett intresse av de tjänster eller produkter som vi marknadsför. Den här kartläggningen baseras på flera olika informationskällor som Google samlar. Det kan t.ex. handla om intressen eller tidigare sökbeteenden. Med hjälp av denna information skapar vi kluster av målgrupper som antas ha en benägenhet att intressera sig för företagets erbjudande och riktar annonsering till dessa.

Det här gör att vi kan nå målgrupper som sannolikt har ett intresse, men som inte nödvändigtvis söker inom området just nu och inte heller nödvändigtvis har en relation till varumärket.

När det gäller displayannonsering gäller i det här fallet, precis som vid remarketing, att inte vara för påträngande eller “spammig”. Målgrupperna väljer inte själva den här exponeringen. De befinner sig på en webbplats där de inte nödvändigtvis är ute efter det som vår annonsering erbjuder och det måste vi anpassa oss till.

Kontakta oss