Bevakning SEO

Det finns många områden att sätta upp bevakningssystem för. Ett av de som vi prioriterar mest är SEO. Det sker ständigt händelser, inom eller utanför företaget och avsiktligt eller av misstag, som kan skada den synlighet som vi har byggt upp för sökningar inom olika områden i Google.

Vi skapar därför rapportsystem som omedelbart signalerar om någon av ett antal uppsatta resultatpunkter ändras eller om någon kritisk händelse inträffar. Här följer exempel från fyra olika bevakningsområden.

 

Exempel på bevakning av externa resultat. Ofta samverkar signaler från flera av dessa punkter samtidigt i systemet:

 • Ranking på en nyckelfras för en viss device, försämras antingen med mer än en angiven % eller med mer än en angiven % över viss tid
 • Exponering av en nyckelfras, eller en grupp av nyckelfraser, för en viss device, minskar trots bibehållen eller förbättrad position
 • Klick från en nyckelfras, eller en grupp av nyckelfraser, för en viss device, minskar trots bibehållen eller förbättrad position
 • CTR för en nyckelfras försämras för en viss device (detta korrelerar oftast med föregående)

 

Exempel på bevakning av externa händelser:

 • En eller flera konkurrenter som omger företagets position för en nyckelfras byts ut
 • Utvalt utdrag för en nyckelfras försvinner för en eller flera devices
 • Samarbetspartners har plockat bort länkar till sajten
 • Någon annan sida än den som är utvald landningssida för en sökfras har börjat dyka upp i sökresultat för en viss device
 • En aktiv sida på webbplatsen har avindexerats hos Google

 

Exempel på bevakning av interna resultat:

 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) ökar generellt för en viss trafikkälla
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) ökar generellt för en viss device
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) för en landningssida för en sökfras ökar totalt
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) för en landningssida för en sökfras ökar för en viss trafikkälla
 • Avvisningsfrekvens (bounce rate) för en landningssida för en sökfras ökar för en viss device

 

Exempel på bevakning av interna händelser:

 • Title, rubrik eller annat innehåll för en landningssida för en sökfras har ändrats
 • En eller flera interna länkar till en landningssida för en sökfras har tagits bort
 • Innehåll på en annan sida än den som är landningssida för en sökfras har ändrats så att sökfrasen förekommer även på denna
 • Laddningstiden för viktiga landningssidor har försämrats
 • Struktur på webbplatsen, som meny eller undermenyer, har ändrats

Kontakta oss