Remarketing

En kompletterande form av annonsering via Google Ads är det som går under benämningen remarketing. Det finns två varianter:

Remarketing genom sökannonsering

Det innebär helt enkelt att speciellt rikta annonsering till målgrupper som vi vet har besökt företagets webbplats. De kan antingen ha besökt webbplatsen rent generellt eller så har de besökt specifika områden som är relevanta för den tjänst eller de produkter som vi marknadsför i annonseringen.

Genom att ringa in dessa målgrupper kan vi exempelvis:

  • Bredda de sökfraser som annonser ska synas på. Vi vet att vi då når relevanta målgrupper och kan göra oss synligare inom ett bredare, men mer relevant, område.
  • Anpassa innehållet och budskapet i annonser.
  • Differentiera budnivåer, timing och geografi för dessa specifika målgrupper.

Eftersom detta handlar om annonsering när målgrupperna självmant söker igen via Google, behöver man enligt vår uppfattning inte vara rädd för att skapa en stor exponering av våra budskap gentemot dessa målgrupper.

För att inte få en överlappning i annonsering exkluderar vi dessa målgrupper som har besökt webbplatsen från den vanliga annonseringen.

Remarketing genom displayannonsering

Principen för urvalet av målgrupper för remarketing genom displayannonsering är densamma som för sökannonsering. Skillnaden är att vi i detta fall inte väljer att exponeras mot målgrupperna när de söker, utan när de t.ex. besöker webbplatser som ingår i Googles annonsnätverk.

På dessa webbplatser utnyttjar vi då tillgängliga annonsytor för att exponera de anpassade budskap som vi riktar till dessa målgrupper. I det här fallet handlar det ofta om en kombination av bild och text i annonserna.

När det gäller displayannonsering, inte minst till målgrupper som vi har en relation till, bör man ha en medvetenhet om och en känsla för att inte vara för påträngande eller ”spammig”. I det här fallet exponeras de för annonser i en miljö där de inte nödvändigtvis är ute efter de tjänster eller produkter som vår annonsering erbjuder. Detta är en skillnad  mot sökbaserad annonsering där målgrupperna själva väljer att söka. Samtidigt vet vi att den här formen av annonsering kan ge ett bra och kostnadseffektivt utfall om det görs på rätt sätt.

Kontakta oss