Bevakning konvertering

Oavsett hur resultat när det gäller trafik i olika kanaler utvecklas är det viktigt att bevaka hur konvertering utvecklas. Både i nominella volymer och i proportion till de besökare vi har på webbplatsen.

Vi skapar också rapportsystem som omedelbart signalerar om resultatpunkter ändras eller om någon kritisk händelse inträffar.

Exempel på bevakning av interna resultat:

 • Antalet genomförda konverteringar för en viss period, totalt och för delområden har ändrats
 • Genomförda, men misslyckade, konverteringar har skett
 • Antalet påbörjade konverteringar för en viss period, totalt och för delområden, har ändrats
 • Andelen avhopp för påbörjade konverteringar ökar
 • Konverteringsgrad för en viss period, totalt och för delområden, har ändrats
 • Andelen påbörjade konverteringar, i förhållande till antalet besökare, för en viss period, totalt och för delområden, har ändrats
 • Andelen påbörjade konverteringar från förbestämda viktiga sidor har ändrats
 • Antalet genomförda konverteringar från en viss trafikkälla har ändrats
 • Antalet påbörjade konverteringar från en viss trafikkälla har ändrats
 • Andelen genomförda konverteringar från en viss trafikkälla har ändrats
 • Andelen påbörjade konverteringar från en viss trafikkälla har ändrats
 • Antalet genomförda konverteringar för en viss device har ändrats
 • Antalet påbörjade konverteringar för en viss device har ändrats
 • Andelen genomförda konverteringar för en viss device har ändrats
 • Andelen påbörjade konverteringar för en viss device har ändrats

Exempel på bevakning av interna händelser:

 • Delar av konverteringskedjan fungerar inte
 • Utcheckning fungerar inte
 • Koppling mot betalningsförmedlare fungerar inte
 • Varor som är slut i lager är valbara för köp
 • Funktioner i varukorg är trasiga
 • Sidor eller funktioner är trasiga för viss device, t.ex. mobil

 

Kontakta oss