Sökannonsering

Att arbeta med Sökannonsering genom Google Ads har blivit allt viktigare i takt med att Google justerar den yta i sökresultaten där annonseringen exponeras. Det har successivt blivit svårare för många att se skillnad på vad som är annonser och vad som är organiska sökresultat i träfflistan. Dessutom har utrymmet som innehåller annonser blivit större.

Det här gör att det, särskilt i mobilt sök, krävs att den som söker får scrolla, ibland en bra bit för att nå ned till de organiska resultaten. Många människor är medvetna om vad som är annonser och vad som är “riktiga” sökresultat. Men många andra kanske inte ser skillnad, eller så bryr de sig inte och klickar då på annonser. Särskilt om annonserna är bra utformade och faktiskt tydligt erbjuder det som den som söker är ute efter. Det är på grund av det här som det  är viktigt att ha en plan för annonsering genom Google Ads vid sidan av sökmotoroptimering som vi ändå menar alltid är en långsiktig grund för företag att arbeta med. De två olika arbetssätten kompletterar varandra.

Sökannonsering genom Google Ads bör inte ske som en punktinsats. Vår erfarenhet är att det inte är optimalt för korta kampanjer, som görs utan att ha en rejäl förstudie och som inte bygger upp en löpande historik.

Att arbeta med sökannonsering i Google Ads är på många sätt en lärandeprocess. Vi börjar uppsättningen med hypoteser som baseras på mer eller mindre omfattande fakta. Har kundföretaget inte jobbat med Google Ads tidigare, samlar vi så mycket information som möjligt från allmänna analyser, inte minst om målgruppers förväntade beteenden. Men detta är alltså hypoteser.  Det går att bygga upp en bra bild av målgruppernas sökbeteenden inom de aktuella områdena, men hur målgrupperna kommer att förhålla sig till vår uppdragsgivares annonsering när de söker kan vi inte med säkerhet säga innan vi har studerat det i skarpt läge.

Att få en djupare kunskap om målgruppernas beteenden och annonseringens utfall tar flera månader. Vi utvärderar hela tiden det faktiska utfallet och gör löpande modifieringar, tester av annonser, blockering av olönsamma sökningar etc.

Exempel på uppgifter

Analys före uppsättning av kampanjer

 • Skapa ett ”ordmoln” med de aktuella sökbegrepp som har volym och är relevanta.
 • Prioritering av nyckelfrasernas volym, inkl. konkurrens.
 • Definiera om befintliga sidor på webbplatsen ska användas som landningssidor eller om nya dedikerade sidor ska tas fram. (Vi rekommenderar generellt att man använder särskilt framtagna landningssidor som enbart är till för annonseringen och som döljs på webbplatsen och för indexering. Men av praktiska skäl behöver vi initialt använda sidor som redan finns för att successivt arbeta fram dedikerade sidor.)
 • Säkra upp att målspårning fungerar för konverteringspunkterna på webbplatsen.

Uppsättning

 • Om befintliga sidor på webbplatsen ska användas, säkerställa att innehåll är bra och göra nödvändiga modifieringar av detta.
 • Säkerställa att konverterande element finns och är placerade enligt praxis (detta är för att kunna börja med annonseringen. Löpande utmaning i form av tester bör göras av de konverterande elementen)
 • Uppsättning av, eller modifiering av befintligt, Google Ads-konto. Exempelvis:
  • Lägga in sökfraser, enligt exakt, fras- eller bred matchning.
  • Fastställa initial budmodell.
  • Fastställa initiala budnivåer.
  • Göra initiala geografiska avgränsningar.
  • Definiera eventuella begränsningar i tid antingen under dygn eller vecka.
  • Skapa en uppsättning annonstexter inklusive annonstillägg m.m.
 • Uppsättning av rapporter i DataStudio.
 • Koppla målspårning på webbplatsen till Google Ads.
 • Koppla Google Analytics för webbplatsen till Google Ads.

Kontakta oss