Analys av webbplatsen

När vi genomfört vår analys av sökbeteenden och har en bild av hur målgruppen söker är det dags för en analys av webbplatsen. I denna analys ser vi främst över sajtens struktur, dess innehåll och hur sajtens sidor förhåller sig till sökbeteenden. Vår tekniska SEO-analys kopplar ofta in i sajtanalysen som ett underlag, där vi t.ex. kan se att title-texter behöver skrivas om, att description-texter saknas, är för lika eller kan optimeras för bättre CTR.

Men sajtanalysen kan inte göras helt automatiserad, utan kräver en manuell genomgång där vi väger in data som vi samlat in i de övriga processerna.

Varje sida har sin egen sökfras – som understöds av sajtstrukturen

Analysen mynnar ut i en innehållsstrategi, där snart sagt varje nuvarande och kommande sida på sajten har sin egen sökfras, liksom sin egen uppgift i att stärka sajtens huvudsidor – de som rankar på de viktigaste sökfraserna från [frasmolnet].

Kort sagt kan man säga att vi lägger oss i innehållet på de flesta existerande sidor på sajten och kommer med rekommendationer för följande:

 • hur title-text, rubriker och text bör utformas
 • vilka sidor som bör länkas från sajtens huvudmeny
 • hur huvudmenyn bör utformas
 • hur eventuella undermenyer förhåller sig till innehåll och övrig navigation

Vi är ganska ensamma om denna typ av innehållsrekommendationer, och vi hjälper ofta till med att skriva och skriva om texter som en egen tjänst som ryms inom vårt löpande SEO-arbete.

Konkurrerande sidor

Så gott som alla sajter vi analyserar visar sig ha sidor som konkurrerar internt om synligheten. Om man är otydlig internt på sajten om vilken sida som ska synas på en viss sökfras så lämnar man till Google att välja, vilket så gott som alltid leder till sämre placeringar än om man har en enda sida, som i såväl innehåll som struktur förmedlar vilken sökfras den ska synas på.

Analysen syftar till att identifiera sådana konkurrerande sidor, välja ut den bästa av dem och formulera strategier för hur man kan undvika intern konkurrens. Det kan handla om att slå ihop sidor, skriva om sidor, byta fokus för den minst värdefulla sidan samt styra interna länkar genom att fokusera på hur relaterade sidor länkar.

För e-handelssajter handlar det ofta om att enskilda produkter konkurrerar med kategorisidor om synligheten – något som är mindre önskvärt eftersom produkter kommer och går, medan kategorierna är beständiga. För sajter byggda i WordPress hittar vi så gott som alltid konkurrens mellan såväl enskilda sidor eller poster som kategorier och taggar. Stora sajter med många olika redaktörer har ofta problem med att sidor med likartat innehåll har skapats på olika sektioner av sajten.

Strategierna ser naturligtvis väldigt annorlunda ut beroende på vilken typ av sajt det gäller, men analysprocessen är ofta väldigt likartad oavsett om vi tar oss an en liten sajt med bara något tiotal sidor eller en enorm media- eller e-handelssajt med hundratusentals sidor eller mer.

Interna länkar – hur förhåller sig sidorna till varandra?

Ett väldigt vanligt problem, som särskilt gäller lite större webbplatser är att interna länkar för viktiga sökfraser spretar, och länkar till olika sidor som därför konkurrerar internt om uppmärksamheten.

Ett annat vanligt problem är att man, genom åren har länkat med fel ord till fel sida. Oftast handlar det om illa utnyttjade möjligheter till länktext – t.ex. “läs mer”, “här”, “mer information” – vilket brukar vara enkelt att åtgärda.

Menyer – fungerar de både i mobil och på stora skärmar?

De allra flesta sajter indexeras i dag främst av Googles mobil-robot – Googlebot smartphone – samtidigt som de flesta sajters menysystem främst är byggda för större skärmar. När menyer flyttar in under en hamburgermeny förändrar det värdet av de viktiga menylänkarna; synliga länkar som inte kräver ett eller ett par extra klick är alltid bättre än menyer som ska fällas ut.

Footer-länkar som inte indexeras av Google

Det blir alltmer uppenbart att Google numera helt filtrerar bort Footer-länkar när de indexerar sajter. För sajter som saknar central meny eller har väldigt få innehållslänkar till viktiga sidor kan det innebära att Google nedvärderar vikten av en sida – just på grund av bristen på länkar till den.

Webbplatsanalysen ger oss kunskap inför vårt strategiarbete, och hjälper oss att prioritera rekommendationerna för vilka strukturella förändringar och textförändringar som måste göras för att sajten ska börja ranka på sina viktigaste sökfraser.

Kontakta oss

  Använd AMP om du vill lyckas med Lighthouse

  Efter mitt förra inlägg om Lighthouse där jag använde en riktigt långsam WordPress-sajt som exempel känner jag att jag måste visa att det visst går...

  Skapa ditt eget Google-sök

  För några år sedan så var det populärt att skapa "egna Google-sök" i form av tama versioner av Google som bara sökte på ett antal utvalda sajter....

  Andra har också frågat – oj vad de frågar!

  I början av maj var det många svenska sajter som plötsligt tappade placeringar. I vissa sökområden kunde vi se att samtliga sökfraser som inte låg...

  Lighthouse 8 är här och ditt betyg har ändrats

  Igår presenterades Lighthouse 8. Det skedde just som vi har vant oss vid Lighthouse 7 (där det var flera stora förändringar mot Lighthouse 6) - och...

  Lighthouse – vad mäts och hur förhåller det sig till Core Web Vitals?

  Lighthouse kan användas på några olika sätt, men det dagliga är att använda det från utvecklarverktygen i Chrome. När du gör det, bör du först se...