Förstudie

Innan vi påbörjar ett löpande uppdrag genomför vi alltid en nulägesanalys för att få en bild av företagets läge i dag. Det är självklart att allt strategiarbete och alla optimeringsåtgärder utgår från ett företags eller en organisations aktuella förutsättningar. Beroende på hur förutsättningarna ser ut kan vi antingen göra en bred genomgång över läget i alla digitala kanaler där företaget har sin verksamhet. Eller så genomför vi en avgränsad genomgång av ett visst prioriterat område.

En nulägesanalys innebär också att blicka bakåt, vilket kan låta motsägelsefullt, men det syftar till att kunna följa hur utveckling har sett ut över tid. Det rör sig oftast om en jämförelse av utvecklingen det senaste året med utvecklingen under tidigare perioder.

I analysen hittar vi svar på frågor som:

  • Har ditt företags webbplats en liten inkommande trafik av besökare i förhållande till sin potential?
  • Från vilka källor kommer den trafik som finns till webbplatsen idag?
  • Är andelen besökare som konverterar låg på er webbplats trots att webbplatsen har stor inkommande trafik?

Genom att gå igenom dessa områden kan vi hjälpa företag att prioritera insatserna och upprätta en handlingsplan.

För att genomföra en nulägesanalys behöver vi få tillgång till de mätverktyg som företaget använder i dag, exempelvis Google Analytics och Google Search Console. Vi kan även hjälpa till med uppsättning av verktyg om dessa skulle saknas.

Om du som kund är intresserad av att vi vägleder och övervakar att handlingsplanen implementeras på rätt sätt, så erbjuder vi leveranser inom varje delområde, exempelvis SEO, sökannonsering, konvertering eller att behålla kunder.

Kontakta oss