Google shopping

Google shopping är idag en visuellt dominant företeelse vid sökning i Google, framför allt när det gäller vissa produktområden. Google Shopping är avsett för försäljning av produkter och genom Googles sätt att exponera dessa produkter får de ett stort genomslag för dem som söker. Det här är särskilt påtagligt i mobilt sök.

Om man väljer annonsering genom Google Shopping hämtar vi ut en lista på produkter från företagets system, tillsammans med attribut som produktbilder, pris m.m. och lägger upp det enligt existerande modell.

Vi implementerar sen en uppsättning som innefattar vid vilka sökfraser som exponeringen ska ske, liksom budgränser, geografi och timing.

Kontakta oss