Bevakning av webbplatser

Dagens webbplatser består av många rörliga delar och även enkla processer på en webbplats är beroende av olika förutsättningar för att fungera korrekt. Om saker ändras kan processer påverkas, vilket kan leda till olika typer av problem på en webbplats. 

Det är därför viktigt att skapa signalsystem som larmar om det är så att något ändras på webbplatsen – oavsett om det sker medvetet eller helt orelaterat – vilket i sin tur kan skada olika processers syften.

 Övergripande exempel på saker att ha bevakning på:

  • att webbplatsen är uppe
  • att trafikkällorna inte har sinat
  • att trafikflödet följer prognos 
  • att alla delmoment fungerar 
  • att analysverktyg inte har tagits bort av misstag
  • att köpflöde och utcheckning fungerar friktionsfritt

Kontakta oss