Uppföljning

När initiala analyser är genomförda och strategier är satta och konkretiserade i åtgärdsprogram och planer är vi klara med första steget i ett arbete som behöver göras kontinuerligt i verksamheten. Arbetet med att skapa synlighet, att leda målgrupperna till webbplatsen, att föra en dialog och uppmuntra till köp sker inte genom en punktinsats, utan måste göras löpande.

Det handlar om en ständig process, som i många av våra uppdrag har pågått i flera år, för att varje period förbättra resultaten jämfört med tidigare. Det går inte att stå stilla – resten av marknaden, konkurrenter, potentiella kunder, samhället, gör inte det.

Vi behöver vara aktiva hela tiden även för att hålla ett resultat på samma nivå som tidigare. Ska vi förbättra det så ställs så klart ännu större krav på utveckling av processer, teknik och kommunikation.

Att följa upp alla åtgärder som man genomför kan låta som en självklarhet, men det är något som vi hela tiden känner att vi behöver betona vikten av. Framförallt, det handlar om att ha en systematisk och konsekvent uppföljning av det man gör.

Genomför vi en plan för tester av konverteringselement, så genomför vi helst en begränsad test. När det finns tillräckligt med underlag följer vi upp utfallet och drar slutsatser. Med hjälp av det tar vi fram nya hypoteser kring en viss förbättringsåtgärd och skapar ett nytt test. Som i sin tur genomförs och följs upp och så vidare.

Vi vet att det arbetssättet fungerar och att det hela tiden, en nivå i taget, leder till förbättrade resultat över lång tid. Och det är ju det övergripande målet, för oss och för våra uppdragsgivare.

Kontakta oss

5 + 5 =