Webbstrategi

Med analyser som en grund kan vi skapa en strategi för att uppnå företagets mål. Målen kan på kort sikt vara att få mer trafik till webbplatsen, öka konvertering generellt, eller att förbättra konverteringen inom en enskild tjänst. Oavsett vilka målområden som ska uppfyllas så måste vi välja vägar för att nå varje mål och delmål. 

En del av strategiarbetet innefattar att ringa in strategiskt viktiga eller konverteringsbenägna målgrupper. Man behöver börja med målgrupperselektering för ett visst målområde för att kunna förstå vilka kanaler som vi ska använda, hur kommunikation ska utformas, timing, erbjudanden, formgivning o.s.v.

En annan del är alltså att bestämma vilka digitala kanaler som vi behöver utveckla och genomföra åtgärder i för att nå våra önskade målgrupper. Vi kommer genom analyser att kunna ha en hypotes om val av kanaler och hur mixen mellan dessa ska fördelas.

Vilken typ av målområden som ska uppfyllas och vilka målgrupper som är relevanta att rikta oss till, styr vilka olika delstrategier som ska upprättas. Utifrån förutsättningar och den förstudie vi gör kommer vi att kunna göra en prioritering av mål och därmed också välja strategi och upprätta en plan för genomförande.

 

Kontakta oss

8 + 6 =