Företag kan självklart dra nytta av att synas i mikrobloggar. Samtidigt som det är viktigt att man sköter det på ett balanserat sätt. Ett företag som ser Twitter som en kanal att ropa ut marknadsbudskap kommer inte få många följeslagare och skriker då i det tomma.

Twitter Starbucks

Men gör man det bra, oavsett om man väljer att ha ett konto i företagets namn eller via en person, kan man få en stor krets som följer det man skriver. Starbucks har idag uppåt 120 000 följeslagare samtidigt kan man vara nöjd med långt mindre om man lyckas dra till sig en relevant målgrupp.

Det här är en lista på företag som lyckas bra med denna balans om där vissa kan vara intressanta att följa. Om inte annat för att få idéer hur andra företag väljer att kommunicera på Twitter. Talesmän för företagen har också fått några frågor var som de var tvungna att svara på med färre än 140 tecken…