Klantiga översättningar är ett gammalt favoritområde, och iom att vi under de senaste månaderna har arbetat med ett stort lokaliseringsprojekt, där snart sagt varje ord har vägts på guldvåg (dvs anpassats efter lokal sökvolym inom sitt område) så blir det extra kul att se att Bing Webmaster Tools har anlitat strängöversättare till sin svenska sida om hur en description-text ska se ut.

Förutom att översättaren har fått otydliga instruktioner, så blir jag inte klok på deras exempeltext. Och nej, jag förstår inte heller vad en ”nyckelord-RTF” är för något.

Det gör inte Google heller.
Google hittar inga resultat för sökfrasen "nyckelord-RTF"
Och jag vet inte om jag blev jättemycket klokare av Bings Copilot, som försökte hjälpa mig att reda ut vad det handlar om.
The term “nyckelord-rtf” appears to be a combination of two words: “nyckelord” and “RTF”. Let’s break it down:Nyckelord:In Swedish, “nyckelord” translates to “keywords” in English.Keywords play a crucial role in various contexts, such as search engine optimization (SEO), where they are used to improve a website’s ranking in search engine results1.They are also essential for content categorization, information retrieval, and data analysis.RTF (Rich Text Format):RTF is a document file format that allows for text formatting, including font styles, colors, and other layout elements.It is commonly used for exchanging documents between different word processors and text editors.RTF files can contain various commands and keywords to specify formatting instructions within the document.Combining these two terms, “nyckelord-rtf” could refer to keywords or commands related to formatting in an RTF document. If you have a specific context or need further information, feel free to provide additional details! 😊

Vad jag skulle ha föreslagit för exempel? Tja, kanske description-texten för den här sidan, som är: ”Det blir väldigt roligt när Bing Webmaster Tools ska tipsa om hur en bra description-text ska se ut.”