Urban på uppkopplat.se reflekterar, med avstamp i David Sifrys på Technorati tankar, över dilemmat för bloggare att hinna ägna sig åt det faktiska skrivandet på bloggen när administration och kringuppgifter tar så mycket tid så att man inte hinner. Han drar parallellen till företagsbloggar där ett hinder för bloggens existens är att personer som jobbar i organisationen faktiskt inte har tillräckligt med tid för att skriva.

Jag håller med Urban om att en blogg, även en företagsblogg, måste drivas med passion och en äkthet som signalerar att det är en person i organisationen som står bakom orden.

Eller i alla fall upplevas så. En skillnad är att den privata bloggen drivs av skribentens egna tankar, erfarenheter och känslor. Företagsbloggen drivs i första hand från de syften den har i uppgift att fylla, t ex att skapa en viss känsla eller preferens hos mottagaren. Och att hålla en hög och relationsskapande frekvens i kontakten med företagets tänkbara målgrupper (konsumenter, investorer etc). Det är det som gör företagsbloggen till en så intressant kommunikationskanal. Och som innebär att man både kan och bör ta in professionella kommunikatörer för att sköta bloggandet.

Företaget investerar inte tid och resurser i en blogg för att uttrycka en personlig uppfattning utan för att skapa en bild hos en målgrupp. Sedan kan stilgreppet vara sådant att kommunikationen uppfattas som personlig, direkt från marknadschefens egna funderingar osv. Kanske till och med kritisk mot företaget. Men det kan ju inte ske slumpmässigt utan inom ramen för en noga avvägd kommunikationsstrategi.

Det här är ju inget nytt när det gäller kommunikation. När VD:n säger väl valda ”personliga” ord så är det ofta en PR-konsult, med djup förståelse för verksamheten och dess syften. som har skrivit grunden. När ett personligt anpassat brev skrivs till en kund är det en reklam- eller DM-byrå som står för innehållet. Det är proffs på kommunikation som sköter det och proffsen kan ofta ta till sig företagets kultur och egenheter djupare och förmedla detta bättre än organisationens egna medarbetare. Det är därför man tar in experter.

Företaget avstår inte från att göra reklam för att marknadschefen inte hinner eller har förmåga att skriva copy, eller ställer in mediaträffen för att VD:n inte får till orden. Konsulter sköter det och företagsrepresentanterna kanaliserar informationen.

Företagsbloggar är en fantastisk kanal för att skapa relationer med kunder och andra målgrupper. Men bloggen måste ses just som som en kanal och rymmas inom den totala kommunikationsstrategi som ett företag följer.