Det känns som att ”alla” som nyttjar sociala nätverk som ett forum för professionella kontakter i Sverige använder Linkedin. Så det är ett måste att vara med om man ska synas och vara uppkopplad med affärsbekanta, kunder och kollegor. Man kan även följa deras uppdateringar, vilka nya kontakter de i sin tur får etc. Vilket kan leda till uppslag på fler potentiella kontakter för egen del.

Samtidigt finns Plaxo som jag tycker är en trevlig miljö för att samla fakta om sig själv och dela det med andra. Jag har jämfört de två forumen och tittat närmare på några saker som skiljer dem åt.

Eftersom det finns fler yrkesanvändare av Linkedin i Sverige är möjligheten till socialt nätverkande i olika intressegrupper betydligt större. Det finns många grupper att välja på, där man kan möta människor inom sitt område och knyta kontakter. Även om många medlemmar är internationella kan man hitta en hel del svenskar inom diverse områden.

Plaxo har också många grupper. Men när jag har gått igenom grupper inom mitt område, är det en väldigt stor amerikansk övervikt. Det kan vara intressant i och för sig, så användarens behållningen styrs ju av vad denne söker för typ av kontakter.

En viktig funktion som jag saknar på Linkedin är möjligheten att lägga in länkar till alla mina relevanta webbplatser, bloggar, mikrobloggar etc. För att mina besökare och kontakter ska kunna få en samlad bild av det jag publicerar på internet vill jag kunna samla det även i en professionell miljö som fungerar som till exempel Friendfeed (som är mer inriktat på privat bruk). Linkedin har en begränsning på tre webbplatser eller bloggar vilket ju är väldigt lite om man är socialt aktiv på nätet. En förbättring är att de har introducerat några tilläggsapplikationer som gör att man kan strömma poster från de tre valda sajterna och publicera i sin profil, vilket är ett steg åt rätt håll.

Plaxo har ingen begränsning när det gäller möjligheten att exponera hela sin webbnärvaro. Dels kan man lägga in länkar till hur många webbadresser som helst (jag har ganska många) som ligger i en lista på sidan. Dels kan man skapa rss-flöden från ett obegränsat antal bloggar etc som hamnar i en ström på sidan som de kallar Pulse. Det gör att besökaren kan få en helhetsbild av det jag publicerar. Ungefär som hos Friendfeed som sagt, som ju renodlat är inriktat på detta.

För ett tag sedan skapade Linkedin möjligheten att skriva in sin status vilket kan vara bra för dem som endast använder Linkedin som sitt sociala verktyg. Men om man rör sig i olika miljöer vill man kunna länka statusuppdateringar mellan olika forum. Jag använder en av mina Twitter-profiler renodlat för statusuppdateringar. Till exempel så uppdateras min Facebook-status från min Twitter (vilket jag även feedar vidare till Carnabys webbplats).

Plaxo kan liksom Facebok ta emot flöden från Twitter vilket är en fördel om man vill hålla profilen uppdaterad utan att behöva besöka den stup i kvarten. Jag skrev till Linkedin och frågade när de kommer öppna upp för statusfunktionen att uppdateras från externa källor. De svarade att det inte finns några sådana planer just nu. Trist och jag har istället valt att lägga en länk till min Twitter i statusfältet på Linkedin eftersom jag vet att det inte kommer fungera att hålla det aktuellt.

Som en sammanfattning kan man konstatera att Linkedin i första hand är byggt för yrkesmänniskor med fokus på formalia och affärskontakter och renodlat yrkes-nätverkande. Plaxo är byggt för alla typer av individer, med fokus på det sociala. Att finnas på Linkedin är nödvändigt om man ska synas på den professionella nätverks-kartan i Sverige för att det är så utbrett. De nya applikationerna gör att man länka in åtminstone en webbplats och ett par bloggar så att ens kontakter och besökare kan följa dessa. Intressegrupperna har en hel del svenska medlemmar och man kan knyta kontakter där.

Plaxo har en större funktionell grund och en större flexibilitet i gränssnittet. Deras Pulse-funktion gör att man kan strömma in alla bloggar och mikrobloggar i ett flöde där besökare kan få en full bild av min nätnärvaro.

Om jag fick välja skulle jag självklart föra samman de bästa från båda systemen. Affärsminglandet är inte längre begränsat till CV’n och utbyte av specialkunskaper. Med den allmänt ökande transparensen mellan företag och privatperson är det bra om den här typen av communities kan öppna upp för båda världarna. Så att var och en har möjlighet att välja hur långt man vill gå i integrationen.

För mig blir valet just nu att använda båda forumen. Linkedin för att hålla kontakten med mina professionella relationer. Plaxo som en presentationssida som jag kan hänvisa människor till. Där kan besökare få en heltäckande bild av min bakgrund men även min redaktionella och professionella nätaktivitet.