Nyheter i urval från vecka 7, 2022. Pricerunner stämmer Google, Samtyckeshanteraren TCF bryter mot GDPR och Googles Privace Sandbox är på väg till Android.

Screaming Frogs uppdatering 16.6

Screaming Frog har i sin nya uppdatering gjort det möjligt att läsa in data via Googles nya “Inspection API” för Search Console. Med den nya uppdateringen kan man nu i Screaming Frogs integration för Search Console få indexeringsdata med filter för bland annat mobil användbarhet och AMP-validering. Enda nersidan är att man bara kan kola 2000 URLar per property och dag (bilder, js och css inkluderat).

➡️ https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider-16-6/

Pricerunner stämmer Google

Pricerunner stämmer Google på 22 miljarder SEK för förlorad vinst. Detta efter att EU-domstolen fastställt att Google brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att manipulera sökresultat för att gynna sin egen pris- och jämförelsetjänst, rapporterar Breakit. 

➡️ https://www.breakit.se/artikel/31799/pricerunner-stammer-google-pa-22-miljarder?fbclid=IwAR3tIO05JAmuz6Stpiw2T2qYE57dAafMZey6yx-4Byr4GkmQwDa66zkJY5Q

Ingen mekanism för att ändra title tags

Barry Schwartz på Search Engine Roundtable har skrivit några intressanta rader om att Google fortfarande inte tagit till sig av den kritik som SEO-communityn riktat mot den ändring av algoritmen för title links som gjordes i augusti 2021. Med den nya algoritmen visas inte alltid den rankande sidans title i serpen. Istället genereras title-rubriken i sökresultetet automatiserat i en majoritet av fallen. Det leder inte bara till negativa konsekvenser ur ett SEO-perspektiv utan även till potentiella juridiska problem då en automatiskt genererad title kan innehålla felaktig information i strid med lagstiftning. (Vanligast av allt: title-texter som börjar med gemen istället för versal.)

➡️ https://www.seroundtable.com/google-title-tag-changes-legal-reasons-32861.html

Alphabet kvartalsrapport  

I Alphabets kvartalsrapport för Q4 2021 framgår det att inkomster från Google Advertising ökat med 32,5 % i jämförelse med Q4 2020. Som bäst har Google Search Advertising presterat som ökat med hela 35% YoY!  Googles affärschef, Philipp Schindler, menar att uppgången för Google Advertising är ett resultat av “​​broad-based strength in advertiser spend and strong consumer online activity”, skriver Search Engine Land. 

I Googles skugga står Meta (Facebook) som presterat betydligt sämre. I sin Q4 rapport når inte Meta upp till analytikernas förväntan och räknar med en tillväxt på blott 3-11% under årets första kvartal. Sheryl Sandberg, operativ chef på Meta, förklarar i rapporten att en av anledningarna till de dystra siffrorna är att Meta missgynnats av Apples antispårningsfunktion för Iphone, som rullades ut i våras 2021. Funktionen beräknas kosta Meta 10 miljarder dollar i uteblivna annonsintäkter under 2022. Sandberg menar vidare att konkurrenten Googles affärer inom sökordsannonsering inte missgynnas utan snarare gynnas av förändringarna då de inte påverkas av Apples sanktioner, rapporterar SvD.

➡️ https://searchengineland.com/google-q4-2021-earnings-379735
➡️ https://www.svd.se/facebooks-tapp-kan-kosta-tusentals-miljarder

Två apoteksbolag blir ett

Kronans Apotek och Apoteksgruppen slår sig samman till ett bolag med sammanlagt 470 apotek och en större E-handel i Sverige. Troligtvis kommer det nya bolaget använda sig av Kronans teknikval och plattform för E-handel, skriver MKSE. 

➡️ https://www.mkse.com/kamp-mellan-optimizely-och-contentful-gatsby-e-handel-da-apoteksgruppen-och-kronans-apotek-slas-ihop/2022/02/10

Mozilla och Meta samarbetar för laglig tracking

Mozilla och Meta har bekräftat att de samarbetar för att ta fram en ”privacy preserving attribution” som ska ge annonsörer tillgång till data för kampanjer – utan att informationen ska kunna länkas till enskilda användare. Projektet, som går under namnet ”IPA”, använder sig av flerpartsberäkning för att samla in data, så att sajter, sökmotorer och annonsörer inte ska kunna samla information om enskilda användares beteenden. Datan som samlas in kommer även att vara aggregerad så att den inte går att länka till en enskild användare, rapporterar Martech.

➡️ https://martech.org/mozilla-and-meta-are-working-on-privacy-preserving-attribution/

Googles Privacy Sandbox på väg till Android

Google planerar att initiera beta-testning för Android med flera av sina ”Privacy Sandbox” initiativ: bland annat Topics API, Fledge API och Attribution Reporting API. Redan idag kan utvecklare ta del av Googles förslag inför testning på Androids sida för developers, skriver Search Engine Land.

➡️ https://searchengineland.com/googles-privacy-sandbox-topics-api-coming-to-android-380361

IAB Europes samtyckeshanterare strider mot GDPR

EU:s datainspektionsmyndighet har beordrat att data insamlad med hjälp av IAB:s samtyckeshanterare (TCF) ska raderas. Detta efter att myndigheten konstaterat att systemet bryter mot flera av GDPR:s artiklar. Då TCF används för stora delar av den europeiska trackingindustrin kommer beslutet att påverka flera aktörers onlineannonsering, bland annat Google, Amazon och Microsoft, rapporterar Irish Council for Civil Liberties.

➡️ https://www.iccl.ie/news/gdpr-enforcer-rules-that-iab-europes-consent-popups-are-unlawful/

Google testar widgetar på sökmotorns framsida

Google har börjat visa widgetar för bland annat väder, nyheter och lokala evenemang på Googles framsida. Den nya funktionen visas än så länge bara för ett begränsat antal användare och enbart på Desktop, skriver Swedroid.

➡️ https://swedroid.se/google-testar-att-visa-widgetar-pa-sokmotorns-framsida/

Google testar global site tags

Google håller på att testa global site tags med automatisk insamling av användargeneread data, rapporterar SEL. Global Site Tag (”gtag”) är en hybridlösning som kan användas för att ersätta flera taggar från enskilda Google-produkter. Tanken är att webbplatser med enklare behov av mätning helt enkelt kan ersätta alla existerande Google-script med en enda ”global tagg” – men utan den tekniska komplexitet som kommer med storasyskonet Google Tag Manager. Trots försökt att etablera verktyget genom att göra det till standardval för nya Analytics-installationer har det fått ett svalt välkomnande och det har spekulerats i en eventuell utfasning. Nu visar Google att produkten har en fortsatt plats i deras verktygslåda: genom integrering av systemet för förbättrade konverteringar (”Enhanced Conversions”) kan webbplatsägare låta Google automatiskt suga upp användarinformation för att komplettera data som fallit bort pga nekat samtycke. Smidigt, absolut? Lagligt i marknaden du arbetar? Fråga din jurist …

➡️ https://searchengineland.com/enhanced-conversions-google-tests-global-site-tags-with-automatic-collection-379976