EventboxEventBox är en applikation för Mac där man kan samla händelser för Twitter, Facebook m fl källor.

Det finns ju en hel del desktop-applikationer för Twitter, men dels kan det vara intressant att samla flera källor och uppdatera dem i en miljö, dels kan man dela upp sina Twitter-kontakter i grupper. Något man inte kan i så många program.

TweetdeckEtt annat program som man kan göra det i och som har en koppling till Facebook sedan ett par veckor är TweetDeck. Gränssnittet är mycket snyggare och mer flexibelt än EventBox. Man kan enkelt välja att uppdatera Twitter eller Facebook eller båda med samma post.

Ett hinder om man har en Macbook Air är att TweetDeck som så många andra nya trevliga applikationer bygger på att man har Adobe Air installerat. Något som som Macbooks med en Intel-processor på under 1.83 Ghz inte klarar.