Nu lägger vi upp den här nya bloggen på Carnaby. Där vi kommer skriva snabba saker helt opretientiöst bara på skoj. Vi ser det som midiblogg, någonstans mellan en blogg och en mikroblogg.

En post på en seriös företagsblogg kräver lite mer tanke och syfte. Den ska i vårt fall, på Carnaby-bloggen, bland annat rikta sig till våra kunder och helst ha något vettigt att berätta.

På vår Social Blog kommer vi skriva vad som helst. Om hur vi har det på kontoret på Kaplansbacken, om kul saker som händer här, om sådant vi hittar på nätet etc. Snabba tankar som kräver mer än 140 tecken att uttrycka.