Universal Analytics går i graven 2023

Google vill accelerera övergången till Analytics 4 och meddelar att de redan den 1 juli 2023 stänger av insamlingen av data till Universal Analytics. Tidsramen är ovanligt snäv: Universal Analytics släpptes för allmänheten 2013 och webbplatsägare fick hela tre år på sig att migrera från ”Classic Analytics”. GA4 gick ur beta förra våren men är fortfarande långt från feature complete. På Googles blogg kan man läsa om vad detta i praktiken kommer innebära och vilka påstådda fördelar analytics 4 erbjuder gentemot sin föregångare vad gäller datainsamling, integritet, spårning mellan plattformar, osv.
➡️ https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/prepare-for-future-with-google-analytics-4/

Grundläggande rapporter för SEO i Analytics 4

Kseniia Kyslova har sammanställt hur man hittar samma grundläggande rapporter för SEO i både Universal Analytics och Analytics 4. För de som är vana med Universal Analytics och än så länge inte börjat fördjupa sig i Analytics 4 är artikeln väldigt matnyttig.
➡️ https://seranking.com/blog/how-to-use-google-analytics-for-seo/


Klarna får böta för bristande hantering av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten har utfärdat en administrativ avgift på 7 500 000 kronor mot Klarna AB då företaget bland annat brustit att informera för vilket ändamål, och med stöd av vilken rättslig grund, som personuppgifter behandlats i en av bolagets tjänster. Klarna ska även ha lämnat missvisande och ofullständig information om vilka som var mottagare av olika kategorier av personuppgifter och lämnade heller inte information om till vilka länder utanför EU/ESS som personuppgifter överförts.
➡️ https://www.imy.se/nyheter/sanktionsavgift-mot-klarna-efter-granskning/

Analytics 4 kommer inte längre att samla in ip-adresser.

Google meddelar i en webinar att analytics 4 inte längre kommer att samla in och logga IP:adresser. Det framgår även att det i framtiden kommer gå att ställa in så att användares IP:adresser bara processas på servrar inom EU i analytics 4. Förvisso är det inte en fullständig lösning på alla de problem som finns kring GDPR och google analytics men fortfarande en väldigt intressant utveckling.
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=zrfqv2BPits

Avtal mellan usa och eu

Ett nytt avtal mellan USA och EU angående dataöverföring kan vara på väg meddelar europeiska unionen. Detta efter att båda parter enats om principer för ett framtida avtal. Sen juli 2020 har det funnits stora juridiska osäkerheter kring dataöverföring då en europeisk domstol beslutat att den tidigare EU-US privacy shield som gällde stred mot europeisk lag. Det kommer dock ta tid innan ett avtal trätt i kraft då nya föreskrifter måste definieras så att de fullt ut uppfyller både USA:s och EU:s lagstiftning kring dataöverföring.

Europeiska dataskyddsstyrelsen har välkomnat överenskommelsen i ett pressmeddelande men vill betona att det här bara är ett första steg i en lång process av förhandlingar innan beslut kan fattas om en adekvat skyddsnivå. Det är först efter att ett eventuellt avtal bearbetats av flera instanser som Europeiska komisionen kan fatta beslut som gör nya regler gällande.
➡️ https://techcrunch.com/2022/03/25/eu-and-us-agree-data-transfer-deal-to-replace-defunct-privacy-shield/
➡️ https://www.imy.se/nyheter/edpb-uttalar-sig-om-trans-atlantic-data-privacy-framework/