PricewaterhouseCoopers och World Advertising Research Centre har sammanställt en rapport åt den brittiska webbmarknadsföringsorganisationen Internet Advertising Bureau (IAB) som innehåller en hel del väldigt intressanta siffror.
Enligt rapporten har webbannonseringen har i Storbritannien ökat med mer än 40 % under det första halvåret 2006 till knappt 1 miljard pund. En fantastisk tillväxt, som om den fortsätter i samma takt kommer att innebära att webbannoneringen kan gå om annonsering i dagspress innan årets utgång. Webbannonseringen stod under perioden för 10,5 % av den sammanlagda annonsinvesteringen mot dagspressannonseringen 11,4 %.

Och vilka webbannonseringsformat är det som ökar? Inte är det popup-fönster i alla fall. De har sjunkit med 9 % från 2005 till bara 0,7 % av hela webbannonseringskakan första halvåret 2006.

Sökmotorannonseringen ökar mest

De stora inversteringarna som görs inom webbannonseringen är idag sökmotormarknadsföring av olika slag. Sponsrade länkar från sökmotorer uppgick till hela 531,3 miljoner pund vilket motsvarar 57,9 % av onlineannonseringen. Det är en ökning med 55,7 % från föregående års siffror.

Klassisk webbannonsering (banners av olika slag) stod för 23,5 % av webbinvesteringarna och eftertextmarknaden på webben stod för 17,7 % av webbannonseringen.

Långt större än utomhusannonsering och radioreklam

För att sätta dessa siffror i prespektiv bör man nämna att webbannonseringen i storbritannien nu är värd dubbelst så mycket som utomhusannonseringen och mer än tre gånger så mycket som radioreklamen.

Nu ser vi fram emot ett år då även svenska reklamköpare ska börja förstå var annonseringen gör mest nytta. Var finns förresten motsvarande siffror för den svenska reklammarknaden? Vem i Sverige mäter över huvud taget webbannonseringen?
Källor:
www.iabuk.net/en/1/iabpwconlineadspendfiguresfirsthalf2006.html
technology.guardian.co.uk/news/story/0,,1887917,00.html

Uppdatering: 2006-10-06: IAB har sedan den här texten publicerades valt att ta bort den offentliga rapporten och lägga den som tillgänglig enbart för sina medlemmar. En kort sammanfattning finns fortfarande tillgänglig i PDF-format via:
www.iabuk.net/en/1/iabknowledgebankadspendadspendfctshth12006.html