Efter att ha gått igenom åtskilliga tusen sökresultat och deras ”Andra har också frågat”-funktion (AHOF) så börjar jag få klart för mig hur man ska tänka för att placera sig i dessa. Tre saker behöver uppfyllas för att en sida ska bli det utvalda svaret på dessa frågor.

  1. Sidan ska i en rak mening besvara frågan som ställs.
  2. Sidan måste bli utvalt utdrag (featured snippet) vid en sökning efter frågan.
  3. Sidan ska inte ställa frågan – bara besvara den.

Enkelt va? Nej, det var ju just det. Vi tänker inte riktigt så när vi skriver, och i synnerhet inte när vi skriver SEO-copy. Men om jag ser tillbaka på Googles kommunikation kring sök under de senaste åren, så känns det uppenbart att de ser sökfrågor – queries – som just frågor. Jag börjar alltmer tro att de gör det även när det kommer till rena enordssökningar – alltså att Google extrapolerar frågor ur de relaterade sökningarna – alltså hittar på dem själva.

Vi ser alltså resultatet av någon av Googles alla AI-funktioner i arbete här.

Den sista frågan, om Bleuler, kan ju inte ha skrivits in så många gånger i sökfältet kan man tycka. Däremot besvarar Wikipedia såväl den, som en uppsjö andra tänkta frågor. Men varifrån kommer ordet primära i frågan? Ordet nämns tre gånger på sidan, men ingen gång i anslutning till symtom.

Själva frågan går dock att hitta i en gammal tenta. Då formulerad något annorlunda:

Vilka primära symtom (de fyra A:ana) pekade Bleuler på när det gäller schizofreni?

Det är inte FAQ-frågor – Det är svar på outtalade frågor!

Vi börjar nu se AHOF-blocken även i retail sökningar – men då främst i sökningar som inte uppenbart innehåller köpsignaler. Man ser alltså inga frågor på sökfrasen sneakers men väl på den informationssökande sökfrasen tvätta sneakers. Det måste alltså till ett element av research i sökfrasen för att frågorna ska visas.

Vad kan vi lära oss av detta?

  1. Google förstår det semantiska sambandet mellan sneakers och gympaskor.
  2. Google förstår det semantiska sambandet mellan sneakers, gympaskor och träningsskor.
  3. Google har också förstått att Nike inte gör vilka skor som helst, utan att det är sneakers det handlar om
  4. Sidan som har fått det utvalda utdragen för frågan ”Kan man tvätta gympaskor i tvättmaskinen” ställer inte frågan, utan förklarar – på ett auktoritativt sätt hur det går till.

Jag tror även att vi kan dra andra lärdomar om hur Google börjar förstå språk genom att studera AHOF-blocket. Jag ställer mig genast frågan är om det kommer att gå att få olika sidor att ranka på sökfraserna sneakers, gympaskor och träningsskor i framtiden? Redan nu ser vi många exempel på att samma sida visas i alla de tre sökresultaten.