För alla som sysslar med webbverksamhet har regleringar som kräver att en besökare på en webbplats ska ge samtycke till cookies, skapat något av en uppförsbacke. När allt fler användare väljer bort cookies har bristande data i mätverktyg gjort det svårare att optimera sajter utifrån den statistik vi ser i t.ex Google Analytics. De som vill få en mer komplett bild av vad besökarna faktiskt gör på webben har därför blivit tvungna att utveckla mätning med kompletterande tekniker. 

För att underlätta driften av webbsidor har flera EU-medlemsstater gett direktiv till sina tillsynsmyndigheter att inte lagföra vissa överträdelser när det gäller information- och samtyckeskravet. Just nu sker en intressant juridisk förändring i vårt södra grannland Danmark, där “Erhvervsstyrelsen” (Danmarks näringslivsmyndighet) förklarat att de inte kommer lagföra brott mot samtyckeskravet när det rör sig om så kallade “enkla statistikkakor”. Det nya uttalandet öppnar upp för att webmasters i Danmark kan, utan rättsliga följder, använda sig av cookies utan samtycke så länge inte den insamlade datan används för att bygga upp en profil av användare och att informationen inte ges vidare till tredje part. 

Även i Frankrike ser vi en något liknande utveckling då franska motsvarigheten till Sveriges integritetsmyndighet, CNIL, nyligen kommit ut med nya riktlinjer. De  tydliggör att vissa typer av cookies inte faller under samtyckeskravet så länge informationen som samlats in strikt används för att förbättra sajters drift och att, likt i Danmark, ingen information ges vidare till tredje part. 

Vi på Carnaby följer utvecklingen i både Danmark och Frankrike noga. Med förändrad lagstiftning och nya riktlinjer ritas den digitala spelplanen om. Eventuellt tillhör cookies det förgångna och vi måste fortsätta leta efter andra, mer innovativa sätt att mäta data på webbplatser. Men, kanske är det vi ser i Danmark och Frankrike en del av en större trend av juridiska lättnader inom EU, som kan stärka och återge cookies dess centrala roll i datainsamlingen på webbplatser. Framtiden är oviss, men mycket spännande. Vart utvecklingen tar oss återstår att se.