Sökmotormarknadsföring

Att synas på bra positioner i sökmotorer på de marknader där man verkar är viktigt för så gott som alla företag. Sökmotormarknadsföring har fått en allt viktigare roll när det gäller att skapa synlighet på nätet. Människor använder framförallt Google för att hitta information och det är ofta Google man startar sitt surfande med.

En vanlig orsak till att man använder sökmotorer är för att hitta fakta för att stödja ett köpbeslut. Oavsett om det gäller att köpa möbler, resor eller nöjen ser vi att människor söker runt och samlar fakta på olika platser, innan man tar sitt beslut och väljer en leverantör.

Vår metod för en väl genomförd sökmotormarknadsföring är att i olika steg, och i nära samarbete med uppdragsgivaren, genomföra de förändringar som krävs för att webbplatsen ska placera sig så bra som möjligt i sökmotorer organiskt och med egen kraft. Och att samtidigt lägga en plan för köp av annonser, som en interimslösning eller som ett komplement.

På sikt är strävan att av egen kraft hamna i den organiska träfflistan i sökmotorer vilket innebär att Google har hittat och värderat webbplatsen på ett sätt så att den får en hög egen ranking. En parallell strategi för sökmotormarknadsföring är att köpa länkar i sökmotorer t ex genom Googles annonsprogram AdWords och att successivt fasa ut eller förändra dessa köpta länkar när den egna webbplatsens sidor börjar placera sig högt upp i den organiska träfflistan.

Grunden för att få en långsiktig effekt när det gäller synlighet i sökmotorer skapas på själva webbplatsen. Många konsulter inom sökmotormarknadsföring ägnar all kraft i optimeringen åt externa åtgärder, sk off-site-optimering. Det kan ge en kortsiktigt effekt men är en artificiell åtgärd som inte är förankrad i företagets kommunikation och som skapar en sårbarhet eftersom företaget gör sig beroende av dessa länkar. Dessutom kan det finnas mycket sökbar information på företagets webbplats som helt hamnar i skymundan.

Det är också viktigt att väga in kommunikativa aspekter när man arbetar med optimering för sökmotorer. Ofta går arbetet med att tydliggöra dispositionen av en webbplats så att Google hittar information, hand i hand med en bra kommunikation. En tydlig sajtstruktur med möjlighet att enkelt ta sig mellan olika relevanta områden hjälper både en besökare och Google.

En grundinsikt är att det sällan är en startsidan på en webbplats man i första hand behöver optimera. Den har främst till syfte att vara en ingång för de besökare som går direkt till webbplatsen. Eller för att finnas synlig för de som gör en sökning på företagets namn. Istället är det många av de andra sidor som finns på företagets sajt som bör optimeras inom sitt område. Eftersom sökningar i t ex Google ofta är specifika och sker med valda avgränsningar, är det viktigt att de sidor som behandlar just det området är anpassade för att hittas. Ju närmare den önskade målgruppens sökningar vi kan komma desto bättre.

Vår syn är att det mesta som löpande behövs göras, i form av underhåll på en webbplats för att placera sig väl i sökmotorer med relevanta termer och fraser, kan skötas av företagets medarbetare själva. För att komma igång med detta arbete kan det då krävas att vi för över den grundläggande kunskap om sökmotormarknadsföring som behövs till organisationen. Och att vi genomför ett första, grundläggande förändringsarbete.

Genom workshops i några olika steg definierar vi de förändringar som behövs göras på webbplatsen. Detta arbete mynnar ut i en konkret plan och ett förslag på tekniska och kommunikativa förändringar.

 

De olika stegen i detta arbete är:

1) Definition av ord och fraser

  • Hitta relevanta fraser och kombinationer av ord. Det är viktigt att inte låsa sig vid vad som är viktiga begrepp eller kärnvärden för företaget. Man måste försöka föreställa sig vad den önskade målgruppen kan tänkas söka på inom olika områden. Ofta finns det en kundförståelse hos företagen som vi samlar i detta steg.
  • Vi gör en nulägesanalys av webbplatsens placering, hur nuvarande besöksgenerering ser ut och hur konkurrenter placerar sig (och varför).

2) Teknisk disposition

  • En genomgång av webbplatsens sidstruktur sker.
  • Vi ser över teknisk disposition på sajten (titel, rubriker etc).

3) Redaktionellt innehåll

  • Det innebär en genomgång av texter. För att se till att innehållet harmoniserar med vad sidan faktiskt handlar om.

4) Interna länkar

  • Vi ser bland annat över möjligheten att skapa relevanta textlänkar.
  • Det innefattar att revidera kringliggande text och hur länkarna förhåller sig till det totala redaktionella innehållet.

5) Externa länkar

  • Pekar de till rätt webbplats?
  • Pekar de till rätt sida?
  • Kan vi attrahera nya externa länkar? Som är relevanta och kommer från äkta relationer till företaget.

Vi genomför också utbildningar för mindre och mellanstora företag som en hjälp till självhjälp för att bättre kunna placera företagets i sökmotorer.

Kontakta oss

4 + 11 =

Spännande nyheter inom analytics med mera

Universal Analytics går i graven 2023 Google vill accelerera övergången till Analytics 4 och meddelar att de redan den 1 juli 2023 stänger av...

Nyhetsbrev vecka 7, 2022

Nyheter i urval från vecka 7, 2022. Pricerunner stämmer Google, Samtyckeshanteraren TCF bryter mot GDPR och Googles Privace Sandbox är på väg till...

Nyhetsbrev vecka 5 – ny indexeringstag, Stopp för inbäddning av google fonts och nytt verktyg i search console

Google ger sajter mer kontroll med en ny robots tag Google har rullat ut en ny meta tag “indexifembedded” som komplement till Noindex. Den nya...

Vecka 3 – Google VS Österrikes DSB, SkövdeForskare Lyfter Öppen Programvara M.M

Vi håller ständigt ögonen på vad som händer i den föränderliga omvärlden med fokus på intressanta händelser inom våra och våra kunders...

Vecka 47 – Google Core-uppdateringen rullar vidare

Så var det dags för vårt veckobrev med veckans viktigaste nyheter igen. Vill du ha det i mailen istället i framtiden? I så fall kan du prenumerera...